II


DIGTE & Andet, bl.a.

Håndskrevne digte

Corona himmel


Corona gør himlen blå

Ærgeligt det ikke varer ved

Om lidt eksploderer det hele i et hæsblæsende mareridt


Markedskræfterne

sværter himlen til med fly og

uhumskeder fra biler og skorstene


Snart drukner naturens lyde i støjen fra en frådende metallisk

tsunami på Lyngbyvejen


Pengene bestemmer over naturen

Det er ufravigeligt

Fuglene og bierne flygter over hals og hoved


De ved tiden igen er inde til at leve sekundært og i skjul for idioterne

De nød frikvarteret og muligheden for at udfolde sig fritJordens fjende


Du menneske er fjenden

Corona er naturens modtræk mod den absurde singularitet den ukontrollerbare og irreversible teknologiske vækst

Universet lader sig ikke betvinge


Nok skal du videre fra planeten en skønne dag

Indtil da handler det om respekt for naturen og tilpasning

Det har du ikke haft lyst til endnu


Derfor har det været strengt nødvendigt at minde dig om du er en del af naturen

Din krop er blevet slagmarken


Lad nu din intelligens blive brugt i pagt med naturens love

Modsætter du dig kommer irrationelle Corona efter dig


Senere kommer der andre små bæster med samme voldsomhed

Se at komme til fornuft til tiden

Idiosynkrasi igen og igen


Indianerne og buskmændene ved godt hvordan man gør

Deres gøren og laden foregår uden den kynisme du står for